::  สายตรงคณบดี  ::
 
เว็บไซต์งานบริการการศึกษา
เว็บไซต์งานบริหารงานทั่วไป
  ระบบบริการนักศึกษา
  จัดหางาน ตำแหน่งงานว่าง
  สำนักงานคณบดี
  ระบบบริการบุคลากร
  หน่วยงานภายใน/สาขาวิชา
  ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง
  ดาวน์โหลดเอกสารด่วน
  บริการสำหรับนักศึกษา
  บริการงานวิจัยและค้นคว้า
 สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :   1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  33
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  11,169
 เยี่ยมชมปีนี้ :  77,590
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  395,239
 IP :  107.21.149.142
 เริ่มนับวันที่  1 มิถุนายน 2554
 
 

  ผลงานสร้างชื่อเสียง      
  เครื่องดำนาขนาดเล็ก สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คว้ารางวัลสร้างชื่อระดับชาติ [วันที่ : 01-03-2559 | อ่าน : 988 ครั้ง]
  นายภูมินทร์ ประกอบแสง นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกให้เป็นฑูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ [วันที่ : 04-12-2558 | อ่าน : 344 ครั้ง]
  ทีมจำปาอีสาน ได้รับรางวัลสถิติสูงสุดอันดับที่ 4 ระดับประเทศ ประเภทรถประดิษฐ์ ระดับอุดมศึกษา [วันที่ : 30-11-2558 | อ่าน : 378 ครั้ง]
  นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เข้ารับรางวัลชมเชย ในงานนิทรรศการแสดงและประกวดผลงานสหกิจศึกษาฯ ครั้งที่ 7 [วันที่ : 30-06-2558 | อ่าน : 377 ครั้ง]
  ขอแสดงความยินดีกับ ทีม SKC-TEAM สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คว้า 2 รางวัลยอดเยี่ยม โครงการกระทิงแดง U-Project ปี 2 [วันที่ : 18-05-2558 | อ่าน : 1,500 ครั้ง]
  นักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ (พัฒนาซอฟต์แวร์) ได้รับรางวัล Grand Award AUC2 2015 [วันที่ : 08-05-2558 | อ่าน : 1,025 ครั้ง]
  ข่าวประชาสัมพันธ์      
  โครงการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้แบบ International University [วันที่ : 21-09-2559 | อ่าน : 12 ครั้ง]
  ตรตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558 [วันที่ : 21-09-2559 | อ่าน : 18 ครั้ง]
  กำหนดการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 [วันที่ : 09-03-2559 | อ่าน : 359 ครั้ง]
  เข้าขอพรและสวัสดีปีใหม่ 2559 ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ จังหวัดสกลนคร [วันที่ : 30-12-2558 | อ่าน : 343 ครั้ง]
  บริษัท ชาญยนต์ 2005 จำกัด ร่วมกับ เอ.พี.ฮอนด้า มอบเงินสนับสนุนการแข่งขันรถประหยัดเชื้อเพลิง Honda Eco Mileage Challenge [วันที่ : 03-12-2558 | อ่าน : 439 ครั้ง]
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558 [วันที่ : 03-12-2558 | อ่าน : 379 ครั้ง]
  ข่าวกิจกรรม      
  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น [วันที่ : 29-02-2559 | อ่าน : 283 ครั้ง]
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม [วันที่ : 01-02-2559 | อ่าน : 287 ครั้ง]
  MG สืบสานวัฒนธรรม ท้องถิ่นอีสานบ้านเฮา [วันที่ : 06-11-2558 | อ่าน : 280 ครั้ง]
  คณะผู้บริหารพบสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ [วันที่ : 16-10-2558 | อ่าน : 276 ครั้ง]
  คณะอุตสาหกรรมและเทมคโนโลยี จัดโครงการสัมนานำเสนอผลงานโครงการสหกิจศึกษาและจัดแสดงนิทรรศการผลงานด้านสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษา ที่ 2 ปีการศึกษา 2557 [วันที่ : 15-06-2558 | อ่าน : 538 ครั้ง]
  SKC TEAM เข้ามอบรางวัลยอดเยี่ยม จากโครงการกระทิงแดง U-PROJECT [วันที่ : 21-05-2558 | อ่าน : 582 ครั้ง]
  ข่าววิชาการ /ข่าวพัฒนานักศึกษา / ทุนการศึกษา      
  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ MOA (Memorandum of Agreement)  [วันที่ : 16-09-2559 | อ่าน : 22 ครั้ง]
     พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ MOA (Memorandum of Agreement) ระหว่างคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร และคณะ ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สอบผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ครั้งที่ 2 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  [วันที่ : 12-07-2559 | อ่าน : 425 ครั้ง]
      ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สอบผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ครั้งที่ 2 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สอบผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ครั้งที่ 1 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี [วันที่ : 07-06-2559 | อ่าน : 287 ครั้ง]
     ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สอบผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ครั้งที่ 1 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ..... (อ่านต่อ)
  ข่าวแผนกแผนและประกันคุณภาพการศึกษา      
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ระยะ 4 ปี (2557-2560) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 [วันที่ : 13-03-2558 | อ่าน : 560 ครั้ง]
     เผยแพร่แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ระยะ 4 ปี (2557-2560) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ..... (อ่านต่อ)
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ง.8/ง.4.1 (แบบใหม่ ปี 2558 และ 2559) และแบบฟอร์มสรุปโครงการ [วันที่ : 28-10-2558 | อ่าน : 1,481 ครั้ง]
     เพื่อให้แบบฟอร์มมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) ปี 2557 ..... (อ่านต่อ)
  คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 [วันที่ : 04-02-2558 | อ่าน : 579 ครั้ง]
     สำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ..... (อ่านต่อ)
  ข่าวสหกิจศึกษาและการฝึกงาน      
  ข้อแตกต่างระหว่างฝึกงานกับสหกิจศึกษา [วันที่ : 15-09-2554 | อ่าน : 1,434 ครั้ง]
     ข้อแตกต่างระหว่างฝึกงานกับสหกิจศึกษา ..... (อ่านต่อ)
  รูปเล่ม(อัพเดทใหม่)ตัวอย่างการเขียนรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา [วันที่ : 08-09-2554 | อ่าน : 2,370 ครั้ง]
     ตัวอย่างการเขียนรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ..... (อ่านต่อ)
  กระบวนการสหกิจศึกษา ของมทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร [วันที่ : 01-07-2554 | อ่าน : 1,402 ครั้ง]
     กระบวนการสหกิจศึกษา ของมทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ..... (อ่านต่อ)
  ข่าวศิษย์เก่า      

โครงการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้แบบ International University
ตรตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ MOA (Memorandum of Agreement)
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สอบผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ครั้งที่ 1 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ดูรายการทั้งหมด  
   

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 
© 2011 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเตสกลนคร
199 หมู่ 3 ถ.พังโคน - วาริชภูมิ อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160 Tel.042772391 Fax.042772392
Version 2015.1.26158